Cjenik paušal - sezona 2018. (EUR)

Kamp Pineta - Fažana Cijena usluge - paušal
Parcela - ljetni paušal - prikolica (01.05.-30.09.) 1790,00
Čamac / gumenjak - paušal 100,00
Kućni ljubimac - paušal 100,00
Dodatna osoba na paušalni ugovor - max 2 osobe 150,00
Godišnja kartica - broj za paušaliste / jednokratna 2,00

Napomena:

  • Cijene u Eurima su informativne. Plaćanje je u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja računa. U cijene je uključen PDV.

 

Ljetni paušal uključuje: smještaj 6 osoba, priključak struje, upotrebu sanitarija, jedno parking mjesto, mjesto za kamp prikolicu s predšatorom. Ostale usluge plaćaju se prema važećem Cjeniku dnevno.
Na paušal se ne odobravaju popusti.

Rezervacija zone (paušala) plaća se u iznosu od 50,00 € ( povratna naknada). Rezervacija paušala mora biti plaćena najkasnije u roku od 7 dana od trenutka rezervacije. Ukoliko uplata rezervacije nije zaprimljena u roku od 7 dana, rezervacija će biti otkazana. Rezervacija zone (paušala) paušala smatra se potvrđenom nakon što je uplaćen predujam.

 

OPĆI UVJETI

Kod sklapanja ugovora utvrđuju se poimenično osobe/članovi obitelji koji koriste kamping usluge po paušalnoj cijeni. Ukoliko se ugovor sklapa za više od broja uključenog u cijenu paušala pojedine zone, doplata po osobi iznosi 150,00 €. Broj dodatnih osoba ne može biti veći od dvije osobe.

Osobe za koje nije sklopljen ugovor, a borave u prikolici na paušalu, obračunava se dnevna naknada za osobe i naknada za osobni automobil (dodatni auto) po redovitim cijenama kampiranja.

Kampiranje za djecu do 3 godine starosti se ne naplaćuje. Za dijete od 3 do 12 godina, računa se 50% cijene za odraslu osobu.
Na cijene paušala ne odobrava se popust. Cijena paušala ne uključuje: boravišnu pristojbu i prijavu.

Kamp Pineta

Kamp kapaciteta 600 parcela opremljen higijenskim prostorijama (tuš, WC) može primiti 1800 osoba.

Mobilne kućice

Mobilne kućice Vanga i Galija smještene u kampu Pineta blagih su i umirujućih boja te se kao takve savršeno uklapaju u vegetacijom bogato mediteransko okruženje.

Navigation